Escaperoute Zonnekoning in de Liemers

reactiedatum
  • september 2020

Het verhaal over de zonnekoning die bij Lobith de Rijn overstak is niet alleen voor kinderen maar ook voor veel volwassen in de regio een onbekend verhaal. Door middel van de escaperoute nemen we de bewoners mee in deze geschiedenis die zelfs in de vorm van een schilderij een plekje heeft in het Rijksmuseum. Er hebben dan ook bij de Rijn flinke gevechten plaatsgevonden en namen als de Bloedakker bij Lobith verwijzen nog steeds naar deze start van de Hollandse Oorlog.

Deze bijzondere Liemerse brede samenwerking heeft een prachtig resultaat opgeleverd dat op de website LevenindeLiemers.nl door iedereen te bezoeken is. Door het grote enthousiasme is de ambitie ontstaan om nog andere escaperoutes te ontwikkelen voor de andere tijdvakken. De doelstelling is altijd om aan te sluiten bij de Nederlandse canon die in het onderwijs worden gehanteerd, maar vooral om het Liemerse erfgoed een plek te geven in het onderwijs in de regio. Daarnaast zullen verschillende competenties als samenwerken en digitale geletterdheid in iedere escaperoute een plek krijgen. Aan het einde van deze escaperoute ‘Lodewijk in de Liemers’ zal aan leerlingen en leerkrachten  hun mening gevraagd worden, zodat in de toekomst nieuwe escaperoutes nog beter gaan aansluiten bij onderwijs-wensen.

Initiatiefnemers van Lodewijk in de Liemers zijn Judith van Iersel van Integrale Kindcentra  Innerwaard en Kinderopvang Zonnekinderen, Karin Degen van Liemers Museum, combifunctionarissen Cultuur, Lize Wieggers en Ankie Krom en spelontwerper Joyce Berendsen. Het cultuur- en erfgoedpact Leven in de Liemers maakte met een subsidie de uitvoering mogelijk.

Kan jij ontsnappen? Speel het spel!

Geef een reactie