Stimuleringsbudget

De Liemers bruist van de goede ideeën. Initiatieven die de leefbaarheid en identiteit van de Liemers versterken door middel van kunst, cultuur of erfgoed komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. De verbinding met cultuurparticipatie (welzijn), cultuureducatie en/of cultuurtoerisme staat daarbij centraal.

Kenmerken

Ideeën die in aanmerking komen voor het stimuleringsbudget hebben in ieder geval de volgende kenmerken:

 • De aanvraag is tijdig, volledig en volgens de richtlijnen ingediend
 • Twee of meer Liemerse organisaties uit verschillende sectoren werken samen (bijvoorbeeld kunst i.c.m. ouderenzorg of onderwijs i.c.m. erfgoed)
 • Het idee past binnen het thema Leven in de Liemers
 • Er wordt ingespeeld op een behoefte of vraagstuk uit het gebied (bottom-up)
 • Mensen die wonen, werken en recreëren in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar zijn de primaire doelgroep
 • De doelgroep is duidelijk omschreven en betrekt waar mogelijk kwetsbare doelgroepen (zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, migranten, eenzame ouderen en/of mensen met een beperking)
 • Naast de stimuleringsbijdrage van het Cultuur- en Erfgoedpact wordt het project mogelijk gemaakt door middel van cofinanciering
 • De activiteiten vinden plaats binnen de historische grenzen van de Liemers (de Neder-Rijn, de IJssel, de Oude IJssel en de Duitse grens) en ten minste in één van de deelnemende gemeenten: Duiven, Westervoort en Zevenaar
 • De cultuurhistorische waarde van de Liemers wordt onder de aandacht gebracht

Aanvullende kenmerken

De volgende kenmerken zijn niet doorslaggevend, maar hebben wel een sterke voorkeur:

 • De ontstane samenwerking draagt bij aan innovatie en/of professionalisering van de deelnemende organisaties
 • Aandacht voor duurzaamheid en herhaalbaarheid van de activiteit(en) in andere gemeenten

Procedure

Het maximaal aan te vragen bedrag is 2.000 euro per project. Aanvragen dienen twee maanden voor aanvang van het project te worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een volledige aanvraag bevat een projectplan met planning, een projectbegroting en dekkingsplan opgesteld volgens de richtlijnen van het Cultuur- en Erfgoedpact (zie documenten hieronder).

Omschrijving hele procedure stimuleringsbudget aanvragen
Richtlijn projectplan en -planning
Richtlijn begroting en dekkingsplan
Logo Cultuur- en Erfgoedpact Leven in de Liemers