Stimulerings­budget

De Liemers bruist van de goede ideeën. Initiatieven die de leefbaarheid en identiteit van de Liemers versterken door middel van kunst, cultuur of erfgoed komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. De verbinding met cultuurparticipatie (welzijn), cultuureducatie en/of cultuurtoerisme staat daarbij centraal. Bekijk hier voorbeelden van projecten die gerealiseerd zijn dankzij een stimuleringsbijdrage van het Cultuur- en Erfgoedpact Liemers. Zelf online een aanvraag indienen? Lees eerst de voorwaarden en criteria in het Reglement goed door.